Бетонон талбайн цутгалтын ажил

Бетонон талбайн цутгалтын ажил

  • Төслийн нэр: 2500м2 бетонон талбайн цутгалтын ажил
  • Төслийн байршил: Дорнод аймаг Халхгол сум
  • Төслийн захиалагч: Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК
  • Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК /Ерөнхий гүйцэтгэгч/
  • Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн
  • Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2016 он

Гүйцэтгэсэн ажил:

92,2х27 хэмжээтэй Бетонон талбайн цутгалтын ажил

  • Элсэнцэр үе
  • 5 см элс, хайрга, цементтэй багсармал үе
  • 20 см Бетон тэгшилгээ

By | 2018-04-26T14:24:09+00:00 April 13th, 2018|Зам талбай, Хэрэгжсэн төслүүд|