Нефть

Шатахуун түгээх станцын барилга

By | 2018-04-26T14:19:34+00:00 April 13th, 2018|Нефть, Хэрэгжсэн төслүүд|

Төслийн нэр: Та-2 шатахуун түгээх станцын барилга Төслийн байршил: Дорнод аймаг, Халхгол сум Төслийн захиалагч: Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК /Ерөнхий гүйцэтгэгч/ Барилгын төрөл: Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2015 Гүйцэтгэсэн ажил: Суурийн ажил Карказ Цахилгаан хангамж Холбоо дохиолол Халаалт Дотор усан хангамж