Орон сууц

108 айлын орон сууц

By | 2018-04-26T14:20:53+00:00 April 13th, 2018|Орон сууц, Хэрэгжсэн төслүүд|

12 давхар, зоорийн давхартай, 108 айлын орон сууц Төслийн нэр: 108 айлын орон сууцны барилга Төслийн байршил: УБ хот, БЗД, 1-р хороо, Америк элчингийн зүүн талд Төслийн захиалагч: Золтүвшинбаяр ХХК Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК /Ерөнхий гүйцэтгэгч/ Барилгын төрөл: Орон сууц Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2008-2010

16 айлын орон сууцны барилга

By | 2018-04-26T14:20:20+00:00 April 13th, 2018|Орон сууц, Хэрэгжсэн төслүүд|

Зоорийн давхар, мансардтай, 6 давхар,16 айлын орон сууц Төслийн нэр: 16 айлын орон сууцны барилга Төслийн байршил: УБ хот, БГД, 5-р хороо Төслийн захиалагч: Сайрам Булган ХХК Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК /Ерөнхий гүйцэтгэгч/ Барилгын төрөл: Орон сууц Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2009-2010 Гүйцэтгэсэн ажил: Суурийн