“Жөн Юөнь” ХХК-ийн 5 давхар оффис

 • Төслийн нэр: Жөн Юань ХХК-ийн оффисын барилга
 • Төслийн байршил: УБ хот, БЗД, 10-р хороо
 • Төслийн захиалагч: Жөн Юань ХХК
 • Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК /Ерөнхий гүйцэтгэгч/
 • Барилгын төрөл: Оффис
 • Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн
 • Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2009-2011

Гүйцэтгэсэн ажил:

 • Суурийн ажил
 • Карказ
 • Цахилгаан хангамж
 • Холбоо дохиолол
 • Халаалт
 • Дотор усан хангамж
 • Дээвэр
 • Гадна фасад
 • Дотор засал
 • Гадна тохижилт