• Төслийн нэр: Та-2 шатахуун түгээх станцын барилга
 • Төслийн байршил: Дорнод аймаг, Халхгол сум
 • Төслийн захиалагч: Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК
 • Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК /Ерөнхий гүйцэтгэгч/
 • Барилгын төрөл:
 • Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн
 • Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2015

Гүйцэтгэсэн ажил:

 • Суурийн ажил
 • Карказ
 • Цахилгаан хангамж
 • Холбоо дохиолол
 • Халаалт
 • Дотор усан хангамж
 • Дээвэр
 • Гадна фасад
 • Дотор засал
 • Гадна тохижилт