Daily Archives: April 20, 2018

Нефтийн барилга байгууламжийн төсөлд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажил

By |2020-12-15T16:37:00+08:00April 20th, 2018|Бусад, Хэрэгжсэн төслүүд|

Нефтийн барилга байгууламжийн төсөлд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажил Төслийн нэр: Нефтийн барилга байгууламжийн иж бүрэн зураг төслийн орчуулгын ажил Төслийн байршил: Дорнод аймаг Халхгол сум Төслийн захиалагч: Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2016 Гүйцэтгэсэн ажил: Та-21 талбайн Нефтийн барилга байгууламжийн төслийн 2016

Нефтийн барилга байгууламжийн зөвлөх үйлчилгээний ажил 1

By |2020-12-15T16:37:16+08:00April 20th, 2018|Бусад, Хэрэгжсэн төслүүд|

Улсын комисст хүлээлгэж өгөх ажил Төслийн нэр: 2011-2016 онд баригдсан Та-2 нэгдсэн байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах Төслийн байршил: Дорнод аймаг Халхгол сум Төслийн захиалагч: Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2016 Гүйцэтгэсэн ажил: ТА-2 Нэгдсэн байгууламжийн 2011-2016 оны олборлолт нэмэгдүүлэх тосны

Go to Top