Бетонон талбайн цутгалтын ажил

By |2020-12-15T16:37:48+08:00April 13th, 2018|Зам талбай, Хэрэгжсэн төслүүд|

Бетонон талбайн цутгалтын ажил Төслийн нэр: 2500м2 бетонон талбайн цутгалтын ажил Төслийн байршил: Дорнод аймаг Халхгол сум Төслийн захиалагч: Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК /Ерөнхий гүйцэтгэгч/ Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2016 он Гүйцэтгэсэн ажил: 92,2х27 хэмжээтэй Бетонон талбайн цутгалтын ажил Элсэнцэр үе