“Жөн Юөнь” ХХК-ийн 5 давхар оффис

By |2020-12-15T16:39:00+08:00April 13th, 2018|Оффис, Хэрэгжсэн төслүүд|

"Жөн Юөнь" ХХК-ийн 5 давхар оффис Төслийн нэр: Жөн Юань ХХК-ийн оффисын барилга Төслийн байршил: УБ хот, БЗД, 10-р хороо Төслийн захиалагч: Жөн Юань ХХК Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК /Ерөнхий гүйцэтгэгч/ Барилгын төрөл: Оффис Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2009-2011 Гүйцэтгэсэн ажил: Суурийн ажил Карказ Цахилгаан