Цайрт төмрийн хүдрийн уурхайн барилга байгууламж

By |2020-12-15T16:38:42+08:00April 13th, 2018|Үйлдвэр, Хэрэгжсэн төслүүд|

Цайрт төмрийн хүдрийн уурхайн барилга байгууламж Төслийн нэр: Цайрт төмрийн хүдрийн уурхайн барилга байгууламж Төслийн байршил: Дундговь аймаг, Говь-Угтаал сум Төслийн захиалагч: Шанжин Орд ХХК Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК /Ерөнхий гүйцэтгэгч/ Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2011-2014 Оффисын барилга-1ш Зочид буудлын барилга-1ш Авто граж-1ш Ажилчдын байр-1ш